CÁC LOẠI PHIÊN DỊCH PHỔ BIẾN


  • PHIÊN DỊCH SONG SONG/PHIÊN DỊCH ĐỒNG THỜI/PHIÊN DỊCH CABIN

Đây là hình thức người phiên dịch sẽ dịch cùng lúc khi người phát biểu nói, và không có sự ngắt quãng (diễn ra song song).

Ngoài ra còn có hình thức phiên dịch viên sẽ dịch những gì người nói đang nói vào microphone và người tham dự sẽ nghe thông qua tai nghe, đây gọi là phiên dịch cabin. Hình thức này phức tạp và khó khi tiến hành vì đòi hỏi phiên dịch viên phải luôn luôn tập trung cao độ hơn mức bình thường.

Trong mọi trường hợp, việc sử dụng thông dịch viên song song hay phiên dịch cabin là chủ chốt cho sự thành công của một sự kiện, vì trong số tất cả các mục tiêu cụ thể về chương trình nghị sự, một trong những mục tiêu chính là truyền đạt thông tin chính xác và hiệu quả.Dạng phiên dịch này phù hợp cho các cuộc hội nghị nơi người tham gia sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Các dạng phiên dịch song song thường gặp:

  1. Dịch hội nghị, hội thảo qua mạng, qua điện thoại. (dịch song song)
  2. Dịch thầm (như nội dung nêu ở trên)
  3. Dịch ngôn ngữ cử chỉ (Sign/Body Language Interpretation)
  • PHIÊN DỊCH NỐI TIẾP

Phiên dịch nối tiếp là dịch vụ được ưa chuộng nhất, phiên dịch viên sẽ bắt đầu phiên dịch từ một đoạn thoại hoàn chỉnh sau khi người nói đã ngừng nói. Theo dạng này thì người nói sẽ thường xuyên ngừng để phiên dịch viên có thể nắm bắt theo kịp. Đây cũng là quy trình tiêu tốn thời gian, tuy nhiên lại mang đến độ chính xác cao hơn và hoàn chỉnh hơn vì các phiên dịch viên nối tiếp có nhiều thời gian hơn để thông dịch.

Dạng dịch vụ này cũng được dùng khi tại đó không có công cụ hỗ trợ cần thiết cho phiên dịch tức thì và tại đó chỉ có vài người nói tiếng nước ngoài tham dự mà thôi.

  1. Dịch hội nghị, hội thảo qua mạng, qua điện thoại. (dịch nối tiếp)
  2. Dịch hộ tống (đồng hành)
  3. Dịch tại phiên toà
  4. Dịch thầm (whispering interpretation)