MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THU ÂM – THUYẾT MINH – LỒNG TIẾNG ĐA NGÔN NGỮ


Vui lòng đọc kỹ các điều khoản Miễn trừ trách nhiệm đối với dịch vụ thu âm – thuyết minh – lồng tiếng video / audio. Các điều khoản này áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng của khách hàng với Dịch Thuật SMS, bất kể hình thức thỏa thuận đặt hàng là qua email, điện thoại hay hợp đồng. Các điều khoản này áp dụng dù cho có đề cập hoặc có đề cập một cách đầy đủ trong các hình thức thỏa thuận đặt hàng nói trên hay không.

Về mặt nguyên tắc, Dịch Thuật SMS khuyến khích và tạo điều kiện để khách hàng cùng tham gia buổi thu âm để giám sát, cho ý kiến và duyệt kết quả thu âm tại chỗ. Tuy nhiên, nếu do bất kỳ điều kiện khách quan hoặc chủ quan nào khiến cho khách hàng không thể tham gia buổi thu âm và/hoặc việc liên lạc, trao đổi ý kiến với khách hàng không thành công trong khuôn khổ thời gian trước và trong buổi thu âm, Dịch Thuật SMS sẽ tự quyết định các vấn đề liên quan phát sinh dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và phán đoán chuyên môn tốt nhất của chúng tôi.

Các trường hợp không thu âm lại miễn phí

Trừ khi có sự thỏa thuận khác với khách hàng, tất cả các đơn đặt hàng thu âm, thuyết minh, lồng tiếng chỉ được thực hiện trong khuôn khổ một (hoặc các) buổi thu đã thỏa thuận. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không hỗ trợ thu âm lại miễn phí cho các thay đổi không được gửi cho chúng tôi ít nhất 3 tiếng trước giờ thu âm đối với thay đổi trong nội dung kịch bản, và ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày thu âm đối với thay đổi về lựa chọn voice talent và các thay đổi khác.

Trong trường hợp khách hàng không thể tham gia buổi thu âm và/hoặc việc liên lạc, trao đổi ý kiến với khách hàng không thành công trong khuôn khổ thời gian trước và trong buổi thu âm, chúng tôi không hỗ trợ thu âm lại miễn phí nếu sau đó khách hàng không hài lòng về các điểm trong kết quả thu âm mà đã ghi rõ là thuộc phạm vi tự quyết định của chúng tôi, như dưới đây:

Các vấn đề chúng tôi sẽ tự quyết định trong buổi thu âm

Về nội dung thu âm, chúng tôi sẽ bám sát theo kịch bản (kịch bản thoại, kịch bản lời bình, script) mà hai bên đã thống nhất. Tuy nhiên trong quá trình thu âm / lồng tiếng, sẽ có thể có phát sinh những chỉnh sửa tại phòng thu khi thấy cần thiết, thường là đối với những phần mạo từ, liên từ, từ cảm thán, v.v. để cho bản thu âm nghe tự nhiên hơn mà không ảnh hưởng đến nội dung chính. Chúng tôi sẽ tự quyết định dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và phán đoán chuyên môn tốt nhất của chúng tôi trong buổi thu âm.

Các vấn đề chúng tôi sẽ hỏi ý kiến khách hàng nhưng nếu không thể, chúng tôi sẽ tự quyết định trong buổi thu âm

Chúng tôi sẽ hạn chế tới mức tối đa, tuy nhiên không đảm bảo là không có phát sinh, một số chỉnh sửa liên quan trực tiếp đến nội dung của kịch bản, khi chúng tôi phát hiện thấy những điểm không hợp lý / không chính xác nào đó về mặt nội dung.

Đối với thu âm tiếng nước ngoài bởi người bản xứ (thu âm lồng tiếng Anh, Hoa, Hàn, v.v.), voice talent người bản xứ của chúng tôi có thể đề xuất các chỉnh sửa (lỗi chính tả và ngữ pháp, từ đồng nghĩa, các cách diễn đạt thay thế, v.v.) để kịch bản thu âm trở nên tự nhiên, gần với văn phong của ngôn ngữ bản xứ hơn.

Chúng tôi sẽ cố gắng trao đổi với khách hàng sớm nhất có thể khi thấy cần thiết phải có các chỉnh sửa này, tuy nhiên, nếu việc liên lạc và trao đổi không thành công trong khuôn khổ thời gian trước và trong buổi thu âm, chúng tôi sẽ tự quyết định dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và phán đoán chuyên môn tốt nhất của chúng tôi.

Các vấn đề chúng tôi sẽ tự quyết định trong buổi thu âm nếu không có yêu cầu hoặc chỉ dẫn đặc biệt trước khi thu âm

Nếu không có chỉ dẫn hoặc yêu cầu cụ thể từ phía khách hàng trước và trong buổi thu âm, chúng tôi sẽ tự quyết định dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và phán đoán chuyên môn tốt nhất của chúng tôi trong buổi thu âm cho các vấn đề sau:

 • Yêu cầu về tông giọng, tốc độ, sắc thái, các chỗ cần nhấn mạnh trong kịch bản.
 • Cách phát âm tên riêng, từ tiếng nước ngoài, v.v. theo một cách cụ thể nào đó.

Tuy nhiên, ngay cả khi có chỉ dẫn hoặc yêu cầu cụ thể, chúng tôi không đảm bảo kết quả thu âm sẽ hoàn toàn đáp ứng các chỉ dẫn, yêu cầu đó, nếu khách hàng không trực tiếp tham gia buổi thu âm cùng chúng tôi và/hoặc các chỉ dẫn/yêu cầu quá đặc biệt, nằm ngoài năng lực chuyên môn tốt nhất của đội ngũ chúng tôi.

Chỉnh sửa sau khi xuất video thành phẩm

Để hạn chế tối đa các chỉnh sửa sau khi đã xuất file thành phẩm, chúng tôi khuyến khích khách hàng trao đổi với chúng tôi về các yêu cầu/chỉ dẫn cụ thể (nếu có) trước khi chúng tôi thực hiện đơn hàng. Chúng tôi có quyền từ chối thực hiện chỉnh sửa miễn phí đối với các yêu cầu sau, nếu trước khi thực hiện không có yêu cầu/chỉ dẫn cụ thể, hoặc trái với yêu cầu/chỉ dẫn cụ thể đã đồng ý trước khi thực hiện, hoặc file thành phẩm của chúng tôi đã làm theo thông lệ phổ biến của ngành và chúng tôi nhận thấy không cần chỉnh sửa:

 • Thay đổi, bổ sung nhạc nền
 • Thay đổi phương thức lồng tiếng (lồng tiếng theo phong cách UN, lồng tiếng đè, v.v.)
 • Thay đổi font chữ và format phụ đề nếu đơn hàng có bao gồm ghép phụ đề video clip
 • Thay đổi loại file gốc và file xuất
 • Can thiệp chỉnh sửa, bổ sung hình ảnh, nội dung trong video gốc
 • Các yêu cầu chỉnh sửa mà chúng tôi đánh giá là không hợp lý dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và phán đoán chuyên môn tốt nhất của chúng tôi.

Ngay cả khi chúng tôi đồng ý thực hiện chỉnh sửa miễn phí theo yêu cầu nếu khách hàng chưa hài lòng (KHÔNG bao gồm các yêu cầu thu âm lại), việc chỉnh sửa này chỉ diễn ra tối đa một lần. Chúng tôi có quyền từ chối các yêu cầu chỉnh sửa cho những điểm mà lẽ ra đã có thể phát hiện và yêu cầu trước lần chỉnh sửa đầu tiên.

Hoãn và hủy cuộc hẹn thu âm

Chúng tôi có quyền từ chối và không hoàn lại tiền đặt cọc đối với các yêu cầu hoãn hoặc hủy cuộc hẹn thu âm nếu không thông báo ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày thu âm đã hẹn, vì bất kỳ lý do nào. Đối với yêu cầu hoãn cuộc hẹn thu âm đã được chấp thuận, thời gian hoãn tối đa là 2 tuần kể từ ngày hẹn ban đầu, sau thời gian đó, chúng tôi có quyền từ chối thực hiện và không hoàn lại tiền đặt cọc.

Đối với yêu cầu hủy cuộc hẹn thu âm dẫn đến hủy đơn đặt hàng vì bất kỳ lý do nào, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán cho chúng tôi mọi chi phí đã phát sinh từ lúc đặt hàng đến thời điểm yêu cầu hủy, cộng với tiền phạt bằng 30% giá trị đơn hàng.

Từ chối thực hiện dịch vụ

Chúng tôi, tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình báo giá và thực hiện dịch vụ, có quyền từ chối hoặc ngừng thực hiện dịch vụ mà không chịu một khoản phí tổn nào, nếu xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

 • Chúng tôi phát hiện thấy có yếu tố nhạy cảm về chính trị, tôn giáo và/hoặc vi phạm pháp luật trong nội dung video/audio/kịch bản
 • Khách hàng yêu cầu bổ sung/thay đổi nằm ngoài phạm vi dịch vụ đã thỏa thuận mà không thể thống nhất về giá cả và/hoặc chúng tôi không thể thực hiện được với năng lực chuyên môn tốt nhất của mình
 • Khách hàng không tuân thủ thỏa thuận về thanh toán
 • Phát sinh sự kiện bất khả kháng như thiên tai, địch họa, biến cố về chính trị, xã hội, sự cố máy móc và cơ sở hạ tầng, tai nạn xảy ra với con người mà không thể sửa chữa hoặc thay thế kịp thời, v.v.

Các đặt hàng thu âm thực hiện bên ngoài Việt Nam

Một số dịch vụ thu âm tiếng nước ngoài bởi người bản xứ, tùy từng thời điểm và voice talent cụ thể được lựa chọn, không thể thu tại Việt Nam mà phải thực hiện thông qua một phòng thu hoặc công ty tại nước ngoài. Khi đó, cả Dịch Thuật SMS lẫn khách hàng đều không thể tham gia buổi thu âm trực tiếp mà chỉ có thể nhận kết quả thu âm sau khi đã hoàn tất. Chúng tôi sẽ thông báo rõ cho khách hàng trước khi thực hiện loại đặt hàng này. Nếu vẫn chấp nhận đồng ý đặt hàng, khách hàng đồng thời phải chấp nhận các giới hạn của loại đơn hàng này, bao gồm tất cả các điều khoản miễn trừ trách nhiệm như các đơn hàng thực hiện tại Việt Nam, cộng với các điều khoản riêng như sau:

Do khác biệt về múi giờ và hạn chế về kênh liên lạc, nhìn chung mọi thay đổi từ phía khách hàng đều không được đảm bảo nếu không được gửi cho chúng tôi ít nhất 3 ngày làm việc trước ngày thu âm đối với thay đổi về kịch bản, ít nhất 5 ngày làm việc đối với thay đổi về lựa chọn voice talent và các thay đổi khác.

Tất cả các vấn đề nằm trong phạm vi tự quyết định của Dịch Thuật SMS được liệt kê ở trên sẽ tự động trở thành phạm vi tự quyết định của phòng thu hoặc công ty đối tác của chúng tôi tại nước ngoài. Hơn nữa, do khác biệt về múi giờ và hạn chế về kênh liên lạc, chúng sẽ trở thành phạm vi tự quyết định vô điều kiện của phòng thu hoặc công ty đối tác đó. Nghĩa là, họ có quyền không hỏi ý kiến hoặc không chờ đợi phê duyệt của chúng tôi và/hoặc khách hàng trong các vấn đề đó mà sẽ tự quyết định dựa vào kiến thức, kinh nghiệm và phán đoán chuyên môn tốt nhất của chính họ.

Chỉ thu một lần, không thu lại miễn phí, cho bất kỳ lý do gì ngoại trừ trường hợp kết quả thu âm lần đầu đã thay đổi nội dung trọng yếu của kịch bản. Thay đổi được xem như là không trọng yếu là các thay đổi về nội dung do sử dụng từ đồng nghĩa, các cách diễn đạt thay thế, v.v. được quyết định theo kiến thức, kinh nghiệm và phán đoán chuyên môn tốt nhất của phòng thu hoặc công ty đối tác tại nước ngoài.

Ngay cả khi phòng thu hoặc công ty đối tác tại nước ngoài đồng ý thu lại miễn phí, việc thu lại này chỉ diễn ra tối đa một lần. Chúng tôi và họ có quyền từ chối các yêu cầu thu lại miễn phí cho những điểm mà lẽ ra đã có thể phát hiện và yêu cầu trước lần thu lại đầu tiên.

Về nguyên tắc, khách hàng không có quyền yêu cầu hoãn hoặc hủy ngang đối với đơn đặt hàng thu âm thực hiện bên ngoài Việt Nam dù với bất kỳ lý do gì. Toàn bộ phần đặt cọc đã nhận được từ khách hàng sẽ không được hoàn trả, dù dịch vụ đã tiến hành hay chưa tại thời điểm yêu cầu hoãn hoặc hủy ngang. Hơn nữa, nếu dịch vụ đã tiến hành hoặc chưa tiến hành nhưng không thể hoãn hoặc hủy do không liên lạc được kịp thời hoặc không được sự đồng ý của phòng thu hoặc công ty đối tác tại nước ngoài, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán 100% giá trị đơn hàng.