Thư viện thuật ngữ dịch thuật


Thư viện dịch thuật

Nhằm phục vụ việc dịch thuật chuyên ngành hiệu quả và đạt chất lượng cao, chúng tôi không ngừng xây dựng bộ dữ liệu thuật ngữ chuyên ngành đa ngôn ngữ, với hơn 60 ngành, trên 300 chuyên ngành hẹp10 triệu mục từ cho đến nay. Không những thế, chúng tôi đã và đang xây dựng thư viện số để chia sẻ miễn phí nguồn tri thức này cho cộng đồng dịch thuật, góp phần tạo ra một ngành công nghiệp dịch thuật chuyên nghiệp và đẳng cấp hơn.