Giảm giá!

Mẫu hợp đồng gia công phần mềm song ngữ Anh Việt

Flash sale!

Original price was: 699.000 ₫.Current price is: 399.000 ₫.

Chỉ cần bấm nút “Thêm vào giỏ hàng” và thanh toán (bằng chuyển khoản, thẻ ngân hàng, MoMo, ZaloPay…), bạn sẽ nhận được email chứa link để tải về bộ tài liệu gồm Mẫu hợp đồng gia công phần mềm tiếng Anh + tiếng Việt + song ngữ Anh Việt, tất cả đều ở dạng file word.

Mô tả

Xin giới thiệu mẫu hợp đồng gia công phần mềm song ngữ Anh Việt (software development outsourcing contract) được dịch thuật bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS.

Hợp đồng này dành cho trường hợp:

  • một đơn vị phát triển phần mềm giao thầu lại cho một công ty CNTT/nhóm lập trình viên để gia công sản xuất phần mềm (software), ứng dụng (app), game và sản phẩm IT nói chung, hoặc
  • một công ty thuê nhân sự của một công ty CNTT/nhóm lập trình viên để thực hiện gia công một phần hoặc toàn bộ dự án phần mềm/game/app mà mình trực tiếp phát triển và quản lý.

Tham khảo thêm Mẫu phụ lục Yêu cầu kỹ thuật phần mềm song ngữ Anh Việt (Software Requirements Specification)

Nếu bạn cần tìm mẫu hợp đồng thiết kế, triển khai, xây dựng phần mềm trọn gói theo yêu cầu của bên đặt hàng, trong đó nhà phát triển phần mềm hưởng phí một lần và không giữ quyền sở hữu đối với phần mềm/game/app khi hoàn thành, hãy tham khảo Mẫu hợp đồng phát triển phần mềm trọn gói song ngữ Anh Việt.

Nếu bạn cần mẫu hợp đồng triển khai phần mềm, đặc biệt là phần mềm quản lý doanh nghiệp ERP, hãy tham khảo [Song ngữ Anh Việt] Mẫu hợp đồng triển khai phần mềm ERP (SAP Business One).

Nếu bạn cần mẫu hợp đồng cho thuê phần mềm song ngữ mà trong đó công ty phần mềm vẫn duy trì quyền sở hữu phần mềm và chỉ cho khách hàng quyền sử dụng phần mềm có thu phí định kỳ, hãy tham khảo Mẫu hợp đồng cho thuê phần mềm song ngữ Việt Anh (Software lease contract).

Mẫu hợp đồng gia công phần mềm – tiếng Việt (bản full 100%)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG PHẦN MỀM

Số: …………..
 - Căn cứ Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005, sửa đổi bổ sung ngày 01/01/2006.

- Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2017.

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ & khả năng của hai đơn vị

Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 20XX

Chúng tôi gồm có:
BÊN A: CÔNG TY TNHH AAA

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Đại diện:

Chức vụ: Giám Đốc
BÊN B: CÔNG TY TNHH BBB

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế:

Đại diện:

Chức vụ: Giám Đốc

Số tài khoản:

Tên tài khoản:

Mở tại ngân hàng:

Các Bên cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng Gia công sản xuất Phần mềm (sau đây gọi chung là “Hợp Đồng”) với các điều khoản và điều kiện như sau:
CÁC ĐỊNH NGHĨA:

“Phạm vi công việc” nghĩa là phần công việc quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, mô tả chi tiết Sản phẩm hoặc Dịch vụ do Bên B cung cấp và yêu cầu Bên A thực hiện.

“Ngoài phạm vi công việc” nghĩa là thực hiện hoặc tích hợp với các hệ thống bên thứ ba mà không được nhắc trong phạm vi công việc, hoặc các thay đổi trong phạm vi công việc, hoặc thay đổi trong yêu cầu người dùng. Phần công việc làm thêm để hoàn thành các yêu cầu này sẽ được yêu cầu Bên B thanh toán thêm cho Bên A và kế hoạch của dự án sẽ được thay đổi sao cho phù hợp với số lượng công việc sau khi đã bao gồm phần thay đổi này.

“Sản phẩm” nghĩa là tất cả các văn bản, tài liệu, phương tiện hoặc các vật tư khác, được thể hiện dưới bất kỳ hình thức nào (phần mềm, mã code....), được tạo thành, sản xuất bởi Bên A liên quan đến Dịch vụ được trình nộp theo đây, bao gồm những hạng mục mô tả trong Bảng mô tả Công việc được phát triển hoặc chuẩn bị bởi Bên A và cung cấp cho Bên B.

“Vi phạm Hợp đồng” nghĩa là một Bên không thực hiện, thực hiện không đầy đủ hoặc không đúng nghĩa vụ theo thỏa thuận tại Hợp đồng này.

“Thông báo bằng văn bản” nghĩa là các thông báo ở dạng giấy tờ, hoặc văn bản điện tử (email, tệp tin).
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

1.1. Nội dung công việc

Trong Hợp Đồng này, Bên A nhận gia công sản xuất phần mềm cho Bên B, cụ thể: chịu trách nhiệm gia công toàn bộ hay một phần của dự án phát triển phần mềm cho Bên B. Bên A sẽ nhận công việc và thực hiện dưới sự quản lý, yêu cầu của Bên B.

1.2. Phạm vi công việc

Bên A đồng ý thực hiện công việc tại Điều 1.1 nói trên theo yêu cầu của Bên B như sau:

1.2.1. Bên A chỉ định nhân sự đầu mối nhận yêu cầu, liên hệ với Bên B và phụ trách chất lượng, tiến độ thực hiện công việc gia công sản xuất phần mềm cho Bên B (“Nhân sự dự án”). Bên B sẽ thông báo cho Nhân sự dự án của Bên A tính chất của công việc được giao và thông báo kịp thời bất kỳ sự thay đổi nào nếu có.

1.2.2. Yêu cầu công việc:

Bên A đáp ứng mọi yêu cầu công việc của dự án do Bên B giao và tuân theo yêu cầu của Bên B. Yêu cầu và chi tiết công việc sẽ do Nhân sự dự án của Bên A tiếp nhận và báo cáo với Bên B.

Bên B sẽ cung cấp cho Nhân sự dự án tài khoản email và các tài khoản khác để truy cập đến hệ thống để thực hiện dự án.

1.3. Nhân sự dự án

1.3.1. Bên A sẽ chỉ định một nhóm Nhân sự dự án phụ trách thực hiện công việc cho dự án của Bên B. Cụ thể như dưới đây:

1.3.2. Nhân sự dự án Bên A cung cấp có thể tăng hoặc giảm tùy theo yêu cầu của Bên B, nhưng phải báo trước 30 ngày cho Bên A bằng văn bản.

1.3.3. Bất kỳ thời điểm nào, Bên B có thể đề nghị Bên A chuyển giao nhóm Nhân sự dự án Bên A sang làm việc như là nhân viên chính thức của Bên B, việc thực hiện sẽ căn cứ trên sự thương lượng và thỏa thuận giữa hai bên.

1.4. Thời gian thực hiện

1.4.1. Hợp đồng này sẽ có hiệu lực thực hiện trong vòng 12 (mười hai) tháng từ ngày …/…/20XX đến ngày …/…/20XX.

1.4.2. Từ …/…/20XX đến …/…/20XX Bên A duy trì nhóm nhân sự dự án gồm 04 (bốn) thành viên đảm bảo các vị trí như quy định tại điều 1.3.1 của Hợp đồng.

1.4.3. Từ …/…/20XX đến …/…/20XX nhóm nhân sự dự án của Bên A sẽ được duy trì bao gồm 3 (ba) thành viên: 01 Senior Backend Engineer, 01 Senior Mobile Engineer, 01 QC Engineer.
ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

2.1. Bên A đảm bảo Nhân sự dự án sẽ thực hiện công việc với trình độ kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn, sự cẩn trọng và chuyên cần thường được thực hiện bởi các chuyên gia công nghệ thông tin hay kỹ sư phần mềm trong các công việc tương tự.

2.2. Bên A chịu trách nhiệm về năng lực và năng suất của Nhân sự dự án. Trong trường hợp dự án không hoàn thành đúng tiến độ do chất lượng hay năng suất của Nhân sự dự án của Bên A, Bên B có quyền yêu cầu thay đổi nhân sự khác có năng lực tốt hơn và/hoặc hai Bên thống nhất phương án giải quyết cho phù hợp.

2.3. Trong trường hợp Nhân sự dự án của Bên A xin chấm dứt thực hiện công việc trước thời hạn, Bên A có trách nhiệm bổ sung nhân sự thay thế và chịu trách nhiệm bàn giao công việc cho nhân sự mới.

2.4. Bên A chịu hoàn toàn trách nhiệm về các quyền lợi về lương, thưởng của Nhân sự dự án của Bên A phù hợp với chính sách của Bên A và quy định của Bộ luật lao động.

2.5. Nhân sự dự án có trách nhiệm gửi báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần cho người quản lý của Bên B về thông tin dự án, tiến độ công việc thông qua trao đổi trực tiếp và email.

2.6. Bên A chịu trách nhiệm xuất hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên B.

2.7. Bên A có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật.
ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM BÊN B

3.1. Thanh toán cho Bên A giá trị Hợp đồng theo các quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này.

3.2. Bên B có trách nhiệm cung cấp các quy định, nội quy, yêu cầu, chính sách có liên quan đến công việc cho Nhân sự dự án và có quyền yêu cầu Nhân sự dự án ký Thỏa thuận bảo mật thông tin nếu thấy cần thiết.

3.3. Bên B đảm bảo các ngày nghỉ phép, ngày nghỉ lễ, tết cho nhân sự dự án của Bên A đối với những nhân sự đã tham gia vào dự án của Bên B theo quy định của Bộ luật Lao động.

3.4. Bên A có các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này và quy định pháp luật.
ĐIỀU 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Giá trị Hợp đồng

4.1.1. Phí dịch vụ:

4.1.2. Phí này đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (0% cho sản phẩm phần mềm), các khoản chi phí khác và là giá cố định, áp dụng cho toàn bộ dự án. Bất kỳ yếu tố nào phát sinh làm tăng giá trị của Hợp đồng đều không được chấp nhận, ngoại trừ trường hợp phát sinh theo yêu cầu của Bên B và phải được thông báo cho Bên A bằng văn bản hợp lệ.

4.1.3. Trường hợp có phát sinh công việc mới ngoài phạm vi công việc nêu tại Điều 1, hai Bên sẽ thống nhất phần phí dịch vụ phát sinh thêm này bằng văn bản trước khi phát sinh.

4.2. Phương thức thanh toán

4.2.1. Vào ngày cuối tháng phát sinh dịch vụ, Bên A sẽ gửi yêu cầu thanh toán cho Bên B làm căn cứ thanh toán.

4.2.2. Bên B thực hiện thanh toán cho Bên A trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Bên B nhận được yêu cầu thanh toán từ Bên A.

4.2.3. Loại tiền thanh toán: VNĐ (Việt Nam đồng).

4.2.4. Hình thức thanh toán: Bên B chuyển khoản vào tài khoản của Bên A được ghi trong yêu cầu thanh toán. Chi phí chuyển khoản (nếu có) sẽ do Bên B chịu.
ĐIỀU 5: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả các Sản phẩm, kết quả của việc sản xuất Sản phẩm phần mềm được tạo ra từ dịch vụ của Bên A trong quá trình thực hiện Hợp Đồng này sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Bên B.
ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN VỀ BẢO MẬT VÀ HẠN CHẾ CẠNH TRANH

6.1. Nhân sự dự án của Bên A phải ký kết cam kết bảo mật riêng theo quy định của Bên B. Bên A phải chịu trách nhiệm xử lý và thanh toán mọi thiệt hại do nhân sự Bên A gây ra khi vi phạm cam kết bảo mật thông tin.

6.2. Bên A và nhân viên của Bên A không được phép sử dụng hình ảnh thương hiệu và nội dung dự án để làm tài liệu quảng cáo hay tham khảo trong bất cứ trường hợp nào trừ khi được sự đồng ý của Bên B.

6.3. Cả hai Bên đồng ý không trực tiếp hay gián tiếp tuyển dụng, thu hút hoặc dụ dỗ, tác động đến những nhân viên đã tham gia trong những dự án trong phạm vi Hợp đồng này của Bên kia, trừ khi cả hai Bên có văn bản thỏa thuận khác, và do đó, nếu Bên nào vi phạm điều khoản này, sẽ bồi thường toàn bộ một trăm phần trăm (100%) tổng tiền lương của Nhân Viên hàng năm cho Bên kia. Điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày ký Hợp Đồng và chấm dứt sau mười hai (12) tháng kể từ ngày chấm dứt Hợp Đồng.

6.4. Kể từ khi Hợp đồng này có hiệu lực đến hết 02 năm kể từ ngày các Bên làm Biên bản thanh lý Hợp đồng, Bên A không được chào hàng, lôi kéo hay cung cấp dịch vụ tương tự cho khách hàng của Bên B mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên B.

6.5. Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B biết trong trường hợp Bên A cam kết với các đối tác khác để làm dịch vụ phần mềm giống hoặc tương tự như phần mềm đã gia công cho Bên B.
ĐIỀU 7: SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

7.1. Sự kiện bất khả kháng: là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn, các sự kiện: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc nguy cơ xảy ra chiến tranh, đình công… và các thảm họa khác chưa lường hết được, hoặc sự thay đổi chính sách, pháp luật của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

7.2. Khi một Bên không thể thực hiện được toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ của mình quy định tại Hợp đồng này do hậu quả trực tiếp của Sự kiện bất khả kháng, thì Bên gặp Sự kiện bất khả kháng sẽ không được xem là Vi phạm Hợp đồng nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

Sự kiện bất khả kháng là nguyên nhân trực tiếp làm cho Bên này phải tạm ngưng hoặc trì hoãn thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng; và

Bên này đã nỗ lực cao nhất để thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng và giảm tổn thất cho Bên còn lại phát sinh từ Sự kiện bất khả kháng; và

Tại thời điểm Sự kiện bất khả kháng xảy ra, Bên gặp sự kiện bất khả kháng phải ngay lập tức thông báo cho Bên kia, đồng thời cung cấp văn bản thông báo về sự kiện đó trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày xảy ra Sự kiện bất khả kháng, trong đó có giải trình về lý do tạm ngừng hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng.

7.3. Cả hai Bên sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ những sai phạm trong việc thực hiện nghĩa vụ Hợp đồng nếu như sai phạm ấy do những sự kiện bất khả kháng được quy định như Điều 7.2.

7.4. Nếu sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 30 (ba mươi) ngày, Bên nhận thông báo có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải thông báo bằng văn bản trước 15 (mười lăm) ngày trước khi thực hiện việc chấm dứt hợp đồng.
ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

8.1. Các trường hợp chấm dứt Hợp đồng:

8.1.1. Theo thỏa thuận bằng văn bản của Các Bên cùng đồng ý chấm dứt Hợp đồng.

8.1.2. Trong trường hợp nếu một Bên không thể thực hiện các nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp đồng này do sự vi phạm Hợp đồng của Bên còn lại, hoặc do Bên còn lại không thực hiện đúng những nghĩa vụ theo Hợp đồng, Bên bị vi phạm sẽ thông báo trước bằng văn bản cho Bên vi phạm thời gian khắc phục sai phạm là 30 (ba mươi) ngày. Quá 30 (ba mươi) ngày, nếu sai phạm không thể khắc phục, Bên bị vi phạm sẽ có quyền chấm dứt Hợp đồng này bằng văn bản thông báo cho Bên vi phạm.

8.3. Chấm dứt do Sự kiện bất khả kháng theo quy định tại Điều 7.4 của Hợp đồng này.

8.2. Hậu quả khi chấm dứt Hợp đồng:

8.2.1 Trong mọi trường hợp chấm dứt Hợp đồng, Các Bên phải hoàn thành các nghĩa vụ được quy định tại Hợp đồng này.

8.2.2 Trường hợp chấm dứt Hợp đồng nêu tại Điều 8.1.2 của Hợp đồng này, các Bên phải hoàn thành các nghĩa vụ như nêu tại Điều 8.2.1 nói trên và Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại gây ra cho Bên bị vi phạm (nếu có), hoàn trả lại cho Bên bị vi phạm khoản chi phí dịch vụ đã nhận nhưng chưa thực hiện (nếu có), đồng thời Bên bị vi phạm có quyền yêu cầu Bên vi phạm chịu một khoản phạt vi phạm bằng 8% giá trị Hợp đồng bị vi phạm.

8.2.3 Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ thời điểm chấm dứt Hợp đồng, hai Bên phải tất toán công nợ và hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho nhau. Nếu Bên có nghĩa vụ trả nợ chậm trễ thanh toán sau 30 (ba mươi) ngày kể trên mà không do lỗi của Bên còn lại thì Bên có nghĩa vụ trả nợ sẽ chịu thêm tiền phạt chậm thanh toán được tính theo lãi suất cho vay quá hạn của ngân hàng Vietcombank cho mỗi ngày chậm thanh toán.
ĐIỀU 9: PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

9.1. Bên nào vi phạm bất kỳ thỏa thuận nào quy định trong Hợp đồng này thì sẽ bị phạt số tiền tương ứng với 8% (tám phần trăm) giá trị Hợp đồng bị vi phạm.

9.2. Không phụ thuộc vào điều khoản phạt vi phạm nêu trên, trường hợp một Bên vi phạm bất kỳ điều khoản nào tại Hợp đồng này mà gây thiệt hại cho Bên kia, thì ngoài các khoản phạt vi phạm theo quy định tại Hợp đồng này, Bên gây thiệt hại có trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực tế (không bao gồm thiệt hại gián tiếp, lợi nhuận, doanh số), và phải phát sinh trực tiếp từ hành vi vi phạm cho Bên còn lại. Bên bị thiệt hại có nghĩa vụ chứng minh yêu cầu bồi thường của mình.
ĐIỀU 10. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

10.1. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh bởi quy định pháp luật Việt Nam hiện hành.

10.2. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, cung cấp Dịch vụ hợp tác, nếu phát sinh vướng mắc, tranh chấp thì Các Bên sẽ cùng nhau bàn bạc, thương lượng giải quyết trên tinh thần thiện chí, hợp tác vì lợi ích chung. Các Bên cam kết thực hiện một cách có thiện chí quyền của từng Bên theo quy định của Hợp đồng và áp dụng mọi biện pháp hợp lý để đảm bảo việc thực hiện các mục tiêu của Hợp đồng.

10.3. Trường hợp Các Bên không giải quyết được các tranh chấp bằng thương lượng như quy định tại Điều 10.2 nói trên trong vòng ba mươi (30) ngày sau khi một Bên nhận được yêu cầu của Bên kia về việc giải quyết tranh chấp, tranh chấp này sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.
ĐIỀU 11: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

11.1. Hai Bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản của Hợp đồng này.

11.2. Hợp đồng này và bất kỳ Phụ lục hay văn bản thỏa thuận đính kèm nào (nếu có) đều có thể được sửa đổi theo thỏa thuận giữa Các Bên tham gia ký kết Hợp đồng, với điều kiện việc sửa đổi phải được thực hiện bằng văn bản và có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên.

11.3. Sự từ bỏ bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc thỏa thuận nào bởi một trong hai Bên hoặc bất kỳ sự vi phạm Hợp đồng nào sẽ không được hiểu là sự miễn trách nhiệm của Bên đó đối với việc không tiếp tục thực hiện Hợp đồng hoặc hành vi vi phạm Hợp đồng tiếp theo. Không có sự thay đổi, miễn trách nhiệm hoặc hủy bỏ bất kỳ phần nào hoặc toàn bộ Hợp đồng sẽ trở thành hợp lệ trừ khi có văn bản chấp thuận được ký bởi Các Bên.

11.4. Nếu không được sự đồng ý của hai Bên (Bên A và Bên B), không bên nào được tự ý chuyển giao nghĩa vụ, quyền lợi ghi trong Hợp đồng này cho cá nhân, tổ chức khác.

11.5. Hợp đồng này được làm thành 02 (hai) bản song ngữ Việt-Anh. Mỗi Bên giữ 01 (một) bản có giá trị pháp lý như nhau. Nếu có tranh chấp xảy ra, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên.

11.6. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt cho đến khi hai Bên hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Hợp đồng.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Hợp đồng gia công phần mềm tiếng Anh song ngữ (bản xem trước 50%)

Kéo xuống để xem mẫu hợp đồng dịch vụ gia công phần mềm/game/app được dịch sang tiếng Anh bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS.

Hợp đồng gia công sản xuất phần mềm - song ngữ Anh Việt

Hướng dẫn cách đặt mua và tải file về

Trên đây là bản xem trước, chỉ thể hiện 50% nội dung của hợp đồng.

Để tải về file word đầy đủ 100% nội dung của Bộ hợp đồng gia công phần mềm bằng tiếng Việt,  tiếng Anh và song ngữ Việt – Anh này, bạn làm như sau:

  1. Bấm nút “Thêm vào giỏ hàng” ở trên
  2. Điền thông tin (địa chỉ email và số điện thoại của bạn)
  3. Ở bước cuối cùng sẽ xuất hiện các phương thức thanh toán để bạn lựa chọn
  4. Sau khi bạn thanh toán xong, hệ thống sẽ tự động gửi cho bạn email chứa link để tải về bộ tài liệu

Chúng tôi hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán như thẻ ATM, thẻ quốc tế (Visa, Mastercard), chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử (MoMo, ZaloPay, ViettelPay, ShopeePay)

Hãy liên hệ ĐT/Zalo/Viber: 0934.436.040 nếu bạn cần hỗ trợ!

Vì sao bạn nên mua hợp đồng gia công phần mềm song ngữ này?

Với một số tiền rất nhỏ, bạn sẽ nhận được bộ hợp đồng dịch vụ gia công phần mềm tiếng Anh song ngữ:

  • Gồm 1 file word hợp đồng tiếng Việt + 1 file word hợp đồng tiếng Anh + 1 file hợp đồng song ngữ Anh-Việt với tổng độ dài hơn 24 trang cùng các điều khoản chi tiết, đầy đủ, chặt chẽ
  • Định dạng file word, dễ dàng chỉnh sửa, in ấn, không có watermark của Dịch Thuật SMS
  • Quan trọng nhất: hợp đồng mẫu này được dịch từ Việt sang Anh chuẩn xác và chuyên nghiệp bởi chính đội ngũ của Dịch Thuật SMS, chứ không phải là tài liệu trôi nổi trên mạng.

Dịch vụ dịch thuật hợp đồng tiếng Anh theo yêu cầu

Bên cạnh việc đặt mua hợp đồng mẫu ở trên, nếu bạn đã có sẵn một hợp đồng gia công phần mềm, app, game hoặc dịch vụ CNTT khác do chính bạn soạn thảo và cần dịch thuật chuyên nghiệp, hãy cân nhắc dịch vụ dịch hợp đồng tiếng Anh của chúng tôi.

Bên cạnh tiếng Anh, chúng tôi còn dịch thuật hợp đồng tiếng Trung, dịch hợp đồng tiếng Nhật, dịch thuật hợp đồng tiếng Hàn, và hơn 20 ngôn ngữ khác.

Các mẫu hợp đồng CNTT khác từ Kho bản dịch mẫu của chúng tôi:

Xin giới thiệu mẫu hợp đồng triển khai phần mềm ERP (SAP Business One) trình bày song ngữ Anh Việt được dịch thuật chuyên nghiệp bởi Dịch Thuật SMS.

Mẫu hợp đồng triển khai phần mềm ERP song ngữ (ERP Implementation Contract)

Original price was: 1.000.000 ₫.Current price is: 699.000 ₫.Thêm vào giỏ hàng

Sale
Xin giới thiệu mẫu hợp đồng cho thuê phần mềm song ngữ Việt Anh (software lease contract) được dịch thuật bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS.

Mẫu hợp đồng cho thuê phần mềm song ngữ Việt Anh (Software lease contract)

Original price was: 699.000 ₫.Current price is: 399.000 ₫.Thêm vào giỏ hàng

Sale
[Song ngữ Anh Việt] Mẫu thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ (dành cho nhà thầu)

[Song ngữ Anh Việt] Mẫu thỏa thuận chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ (dành cho nhà thầu)

Original price was: 499.000 ₫.Current price is: 299.000 ₫.Thêm vào giỏ hàng

Sale
Hợp đồng gia công sản xuất phần mềm - song ngữ Anh Việt

Mẫu hợp đồng gia công phần mềm song ngữ Anh Việt

Original price was: 699.000 ₫.Current price is: 399.000 ₫.Thêm vào giỏ hàng

Sale
Xin giới thiệu mẫu hợp đồng thiết kế và xây dựng website (website design and development contract) được dịch sang tiếng Anh và song ngữ Việt Anh bởi đội ngũ dịch tài liệu tiếng Anh của Dịch Thuật SMS.

Mẫu hợp đồng thiết kế website song ngữ Anh Việt

Original price was: 499.000 ₫.Current price is: 299.000 ₫.Thêm vào giỏ hàng

Sale
Xin giới thiệu mẫu hợp đồng phát triển phần mềm trọn gói song ngữ Việt Anh (software development contract) được dịch thuật bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS.

Mẫu hợp đồng thiết kế phát triển phần mềm song ngữ Anh Việt

Original price was: 699.000 ₫.Current price is: 399.000 ₫.Thêm vào giỏ hàng

Sale
Xin giới thiệu mẫu tài liệu Yêu cầu kỹ thuật phần mềm song ngữ Anh Việt (Software Requirements Specification - SRS) được dịch bởi đội ngũ dịch tài liệu tiếng Anh của Dịch Thuật SMS.

Mẫu phụ lục Yêu cầu kỹ thuật phần mềm song ngữ Anh Việt (Software Requirements Specification)

Original price was: 599.000 ₫.Current price is: 299.000 ₫.Thêm vào giỏ hàng

Sale
Xin giới thiệu mẫu Thỏa thuận Cấp Phép Sử Dụng Phần Mềm (Software License Agreement) - song ngữ Anh Việt được dịch bởi đội ngũ dịch tài liệu tiếng Anh của Dịch Thuật SMS.

Mẫu thỏa thuận cấp phép sử dụng phần mềm song ngữ (Software License Agreement)

Original price was: 699.000 ₫.Current price is: 399.000 ₫.Thêm vào giỏ hàng

Sale