QUY TRÌNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH THUẬT


Tất cả các dự án dịch thuật đều trải qua một quá trình nhiều lớp kiểm soát và đánh giá để đảm bảo mức độ cao nhất về chất lượng. Qua nhiều năm, chúng tôi đã phát triển một quy trình đảm bảo chất lượng gồm 9 bước cho phép chúng tôi cung cấp bản dịch với chất lượng cao nhất.

Bước 1: Tiếp nhận dự án

Quản lý dự án (Project Manager – PM) hoàn thành việc xem xét lại phạm vi tổng thể của dự án: thời gian, các tập tin cần dịch, bảng chú giải thuật ngữ (nếu có), và định dạng cần giao. Khi làm việc với các khách hàng, quản lý dự án xác định danh sách các thuật ngữ phải giữ nguyên như bản gốc / các thuật ngữ phải được dịch đúng theo cách khách hàng đề nghị, để các dịch giả và biên tập viên sử dụng. Tại khâu này Quản lý dự án cũng xác định bất kỳ lỗi chính tả, điểm không nhất quán, điểm thiếu sót, v.v. của tài liệu gốc đòi hỏi phải làm rõ với khách hàng và đánh giá các mối quan tâm, ưu tiên và kỳ vọng của khách hàng đối với bản dịch.

Quy trình làm việc tại Dịch Thuật SMS

Quy trình làm việc tại Dịch Thuật SMS

Bước 2: Xây dựng template / Chuẩn bị dịch thuật

Tại bước này, chúng tôi sẽ xác định template cần được xây dựng cho khâu dịch thuật – việc này có thể cần thiết trong một số trường hợp. Ví dụ, tài liệu gốc của khách hàng có thể cần phải được tạo mới lại nếu nó thuộc về một định dạng không thể chỉnh sửa (bản scan, hình chụp, v.v.). Bằng cách tạo ra một template, chúng tôi có thể dễ dàng xử lý các tài liệu của bạn thông qua Trados, một phần mềm quản lý bộ nhớ dịch thuật.

Bước 3: Xây dựng bảng thuật ngữ dịch thuật

Đối với các dự án quy mô lớn, chúng tôi sẽ xây dựng một bảng thuật ngữ dịch thuật chuẩn để tất cả các dịch giả có thể tham khảo khi làm việc với các tài liệu của bạn. Với các dự án dịch thuật văn bản kỹ thuật số lượng lớn, bảng thuật ngữ này cực kỳ quan trọng để có một bản dịch chính xác và thống nhất. Nếu thời gian có hạn ngăn cản chúng ta phát triển một bảng thuật ngữ trước, chúng tôi đề nghị biên soạn bảng này sau khi dự án đã được hoàn thành. Bằng cách đó, bạn sẽ có một danh sách các thuật ngữ đã được duyệt để đảm bảo tính nhất quán trong các dự án dịch thuật tiếp theo.

Dịch Thuật SMS duy trì bộ phận Tài nguyên Ngôn ngữ để hỗ trợ các dự án dịch thuật và để giám sát sự phát triển của kho dữ liệu thuật ngữ dịch thuật. Kho dữ liệu này là chìa khóa để đảm bảo chất lượng và tính nhất quán ở mức cao nhất và là một quá trình liên tục cập nhật khi mà khối lượng và tính da đạng từ các dự án mà chúng tôi thực hiện tích lũy theo thời gian.

Bước 4: Dịch thô

Ở giai đoạn này, Quản lý dự án sẽ phân công việc dịch thô cho một (số) biên dịch viên có trình độ và kinh nghiệm phù hợp với ngôn ngữ và lĩnh vực dịch thuật. Với các dự án quan trọng, chúng tôi sẽ sử dụng biên dịch viên là người bản ngữ của ngôn ngữ đích. Sau khi hoàn thành, bản dịch thô sẽ được gửi cho người Quản lý dự án để xem xét.

Bước 5: Biên Tập

Bản dịch thô sẽ được duyệt lại bởi một biên tập viên có trình độ và kinh nghiệm phù hợp để đảm bảo chất lượng của bản dịch. Bởi vì dịch thuật là một công việc của con người, chúng tôi nhìn nhận một thực tế là lỗi hay sự khác biệt về phong cách có thể xảy ra, bất kể trình độ người biên dịch viên là như thế nào. Đó là lý do tại sao phải có thêm người biên tập viên có trình độ phù hợp để xem xét tất cả các bản dịch về ngữ pháp, chính tả, văn phong, lựa chọn từ ngữ, v.v.

Sau khi xem xét các bản dịch thô, các biên tập viên đã sẽ kết hợp các ý kiến và trình cho (các) biên dịch viên ban đầu, đề nghị các chỉnh sửa cần thiết. Các biên dịch viên và biên tập viên sẽ làm việc với nhau để quyết định chấp nhận hay từ chối đề nghị chỉnh sửa của biên tập viên.

Nếu khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ gửi cho họ bản dịch cuối cùng để cho ý kiến trước khi gửi sang bộ phận DTP để định dạng.

Bước 6: Định dạng

Đội ngũ chế bản điện tử (Desktop Publishing – DTP) của chúng tôi sẽ định dạng / dàn trang / thiết kế mỗi bản dịch sao cho phù hợp với mục đích và đối tượng sử dụng văn bản. Dịch vụ này thường đi kèm với dịch vụ dịch thuật brochure doanh nghiệp, catalogue và các ấn phẩm marketing. Nếu sử dụng dịch vụ trọn gói dịch thuật + dàn trang thiết kế bản dịch của chúng tôi, bạn sẽ có lợi thế là chúng tôi am hiểu văn hóa và ngôn ngữ đích, có thể thiết kế phù hợp với sắc thái văn hóa của người dùng bản địa, kiểm soát được bất kỳ lỗi về dàn trang hay sắp chữ thường gặp phải khi người thiết kế không hiểu ngôn ngữ của tài liệu họ đang xử lý.

Bạn có biết, khi, chẳng hạn như, dịch brochure sang tiếng Campuchia hoặc dịch thuật sang tiếng Thái Lan cho các ấn phẩm marketing, bạn phải cực kỳ cẩn trọng ở khâu thiết kế dàn trang để đảm bảo không bị lỗi font chữ hay lỗi sắp chữ, do các ngôn ngữ này không quen thuộc với đa phần các chuyên viên thiết kế như là các ngôn ngữ viết bằng chữ Latin. Dịch vụ dịch thuật và thiết kế brochure trọn gói của Dịch Thuật SMS có thể giải quyết cho bạn sự phiền toái này.

 

Bước 7: Kiểm soát chất lượng / Soát lỗi

Sau khi chúng tôi đã hoàn thành việc định dạng / dàn trang / thiết kế tài liệu của bạn, biên tập viên sẽ xuất một file nháp để rà soát lỗi và chắc chắn rằng:

  • Các phông chữ chính xác đã được sử dụng, không có lỗi font và lỗi sắp chữ
  • Các header và footer thống nhất với tài liệu gốc
  • Tên riêng được viết đúng chính tả
  • Canh lề, đồ họa và dàn trang là chính xác và thống nhất với tài liệu gốc
  • Không có lỗi chính tả và văn phạm sau khi dàn trang
  • Không có phần nào bị mất đi sau khi dàn trang
  • Các thay đổi (nếu có) của tài liệu gốc trong quá trình dịch đã được cập nhật trong bản dịch

Bước 8: Bàn giao bản dịch

Người Quản lý sẽ phụ trách bàn giao cho đại diện hợp pháp của khách hàng bản dịch ở dạng thành phẩm. Bản dịch được bàn giao một lần hoặc bàn giao thành nhiều đợt, tùy theo quy mô của dự án và thỏa thuận của hai bên. Hình thức bàn giao có thể là file điện tử, hoặc vừa là file điện tử vừa là bản cứng có xác nhận dịch chuẩn xác của công ty Dịch Thuật SMS. Chúng tôi có dịch vụ giao tài liệu tận nơi cho khách hàng.

Bước 9: Lưu trữ và cập nhật kho dữ liệu thuật ngữ

Bản gốc và bản dịch của khách hàng được lưu trữ ở dạng điện tử trên hệ thống theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Tất cả các dữ liệu ở dạng bản cứng có phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đều sẽ được scan và lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi, và các dữ liệu bằng giấy sẽ được tiêu hủy trong thời gian nhất định sau khi kết thúc dự án. Ngoài bản cứng bàn giao cho khách hàng, chúng tôi hạn chế tối đa việc in ấn, xử lý và lưu trữ dữ liệu ở dạng bản cứng.

Đồng thời, sau mỗi dự án hoàn thành, chúng tôi sẽ cập nhật kho dữ liệu thuật ngữ trên hệ thống Trados, nhằm tăng tốc độ và chất lượng của các dự án tiếp theo thuộc cùng lĩnh vực.

Nếu bạn có thêm câu hỏi về quá trình đảm bảo chất lượng của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số (84-8) 66 813 107 hoặc 0934 436 040.