TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN THIẾT KẾ DÀN TRANG


Công ty Dịch Thuật SMS (dichthuatsms.com), cần tìm cộng tác viên thiết kế dàn trang, hợp tác lâu dài. Công việc chủ yếu là dàn trang cho brochure / catalogue / nhãn sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Yêu cầu: thông thạo các phần mềm dàn trang phổ biến như AI, InDesign, QuarkXPress, v.v.

Vui lòng gửi CV, portfolio và nêu rõ thù lao đề nghị gửi về hr.smstranslation@gmail.com, tiêu đề: ỨNG TUYỂN CTV THIẾT KẾ.

Tuyển cộng tác viên thiết kế dàn trang - Dịch Thuật SMS

Tuyển cộng tác viên thiết kế dàn trang – Dịch Thuật SMS