Ứng tuyển cộng tác viên thu âm/lồng tiếng


Các bạn vui lòng điền đầy đủ thông tin theo mẫu dưới đây.

* indicates required field

Thông tin sau đây dành cho mục đích kê khai thuế thu nhập cá nhân trên thù lao dịch thuật. Vui lòng NHẤN VÀO ĐÂY để tra cứu MST của bạn và điền vào ô bên dưới. Nếu chưa có MST, ghi N/A.

Acceptable file types: doc,docx,pdf,ppt,pptx,rar,zip,wav,mp3,wma.
Maximum file size: 5mb.