Khách hàng tiêu biểu


Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng của chúng tôi hầu hết là những công ty hàng đầu ở các lĩnh vực:

  • Sản xuất công nghiệp: thép, cơ khí, điện, điện tử, xây dựng, hóa dầu
  • Y khoa, dược, hóa mỹ phẩm
  • Thực phẩm, hàng tiêu dùng
  • Đầu tư, tài chính, kế toán
  • Quảng cáo, truyền thông

Danh mục khách hàng này là niềm tự hào và là bảo chứng cho chất lượng công việc của chúng tôi.

 

XEM CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH