Dịch bài PR


Dịch vụ dịch thuật thông cáo báo chí (press release), bài PR và bản tin website

Dịch thuật thông cáo báo chí và bài PR sang tiếng Anh Nằm trong mảng dịch tài liệu marketing chuyên nghiệp và rất được đánh giá cao của chúng tôi, dưới đây là một số bài PR và thông cáo báo chí (press release, press statement) mà chúng tôi đã dịch từ Việt sang Anh cho các khách hàng doanh nghiệp. Investment in healthcare: Encouraging signs for the post-pandemic economic rebound https://english.thesaigontimes.vn/76889/investment-in-healthcare-encouraging-signs-for-the-post-pandemic-economic-rebound.html https://www.ssi.com.vn/index.php/en/individual-customer/economic/news/541831 https://vietnamnews.vn/pr/brand-info/653238/sustainable-development-must-go-hand-in-hand-with-creating-value-for-the-community.html Dịch […]

Dịch thuật thông cáo báo chí, bài PR, tin tức website nói riêng và dịch tài liệu marketing nói chung là một dịch vụ chuyên nghiệp và thường xuyên được yêu cầu của chúng tôi.