Dịch tài liệu tài chính ngân hàng


Dịch thuật báo cáo thường niên Vinamilk 2016 sang tiếng Anh

Tháng 4/2017, Dịch Thuật SMS hân hạnh hoàn tất bản dịch bộ Báo cáo thường niên 2016 từ tiếng Việt sang tiếng Anh cho công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Dịch thuật báo cáo thường niên cho các công ty cổ phần đại chúng, công ty niêm yết là một mảng dịch vụ cao cấp và chuyên nghiệp của Dịch Thuật SMS. Dịch thuật báo cáo thường niên Vinamilk 2016 Việt – Anh Vinamilk […]

Tháng 4/2017, Dịch Thuật SMS hân hạnh hoàn tất bản dịch bộ Báo cáo thường niên 2016 từ tiếng Việt sang tiếng Anh cho công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk). Dịch thuật báo cáo thường niên cho các công ty cổ phần đại chúng, công ty niêm yết là một mảng dịch vụ cao cấp và chuyên nghiệp của Dịch Thuật SMS.

Dự án dịch website tiếng Anh cho Viet Victory được thực hiện thành công bởi Dịch Thuật SMS

Dịch website tiếng Anh cho Trung tâm đào tạo nghiệp vụ ngân hàng Viet Victory

Tháng 7/2016, Dịch Thuật SMS đã hoàn thành dự án dịch thuật website cho Viet Victory (vietvictory.vn), một trong những trung tâm đào tạo nghiệp vụ ngân hàng tiên phong và hàng đầu tại Việt Nam. Toàn bộ website được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh theo đúng chuẩn tiếng Anh chuyên ngành tài chính – ngân hàng. Viet Victory là ai? Trung Tâm Đào Tạo Thực Hành Viet Victory là một trung tâm đào […]