Bản dịch HDSD phần mềm


Bản dịch tài liệu HDSD phần mềm ERP từ Anh sang Việt

Xin giới thiệu mẫu Bản dịch tài liệu HDSD phần mềm ERP (end-user documentation) được dịch từ Anh sang Việt bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS. Là một chuyên gia về dịch tiếng Anh cho tài liệu quản trị công ty, Dịch Thuật SMS có kinh nghiệm dịch các bộ tài liệu người dùng đồ sộ cho các hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP. Chúng tôi có thể dịch thuật cho các phân hệ (module) đa dạng như […]

Dịch tài liệu tiếng Anh chuyên ngành - dịch vụ mũi nhọn của Dịch Thuật SMS