Bản dịch HSNL


Bản dịch tiếng Anh Hồ sơ năng lực công ty (Company profile)

Xin giới thiệu mẫu Bản dịch tiếng Anh Hồ sơ năng lực công ty (Company profile) được dịch bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS. Dịch Thuật SMS có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực dịch thuật tiếng Anh cho hồ sơ năng lực công ty (company profile), dịch brochure và catalogue tiếng Anh. Chúng tôi có thể dịch từ Anh sang Việt và dịch sang tiếng Anh cho các loại tài liệu này. Tại Dịch Thuật SMS, […]

Dịch thuật brochure, dịch thuật catalog, dịch hồ sơ công ty (company profile) chuyên nghiệp tại Dịch Thuật SMS

Xin giới thiệu mẫu Bản dịch tiếng Nhật Hồ sơ năng lực công ty được dịch bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS. Chúng tôi thường xuyên nhận dịch thuật brochure, catalogue, booklet và hồ sơ năng lực (company profile) sang tiếng Nhật hoặc từ tiếng Nhật sang tiếng Việt.

Bản dịch tiếng Nhật Hồ sơ năng lực công ty

Xin giới thiệu mẫu Bản dịch tiếng Nhật Hồ sơ năng lực công ty được dịch bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS. Dịch Thuật SMS có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực dịch thuật tiếng Nhật nói chung và dịch hồ sơ năng lực nói riêng. Chúng tôi thường xuyên nhận dịch thuật brochure, catalogue, booklet và company profile sang tiếng Nhật hoặc từ tiếng Nhật sang tiếng Việt. Đặc biệt, với đội ngũ gồm các […]


Bản dịch Hồ sơ năng lực tiếng Hàn

Xin giới thiệu mẫu Bản dịch Hồ sơ năng lực tiếng Hàn của Dịch Thuật SMS, được dịch từ bản gốc tiếng Việt và trình bày song ngữ Việt – Hàn. Dịch Thuật SMS chuyên nhận dịch thuật tiếng Hàn, đặc biệt là các ấn phẩm marketing như dịch thuật hồ sơ năng lực, brochure, catalogue, dịch phim doanh nghiệp tiếng Hàn… Để được báo giá dịch tiếng Hàn (Hàn-Việt, Hàn-Anh, Việt-Hàn, Anh-Hàn): gọi ngay 0934 436 040 (có hỗ trợ […]

Dịch Thuật SMS chuyên dịch tiếng Hàn sang Việt và Việt sang Hàn, bao gồm dịch hồ sơ năng lực tiếng Hàn, dịch văn bản, website, video doanh nghiệp...