CHÍNH SÁCH BẢO MẬT


Chính sách bảo mật chặt chẽ

 

Chính sách bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu tại Dịch Thuật SMS

Chính sách bảo mật luôn là ưu tiên hàng đầu tại Dịch Thuật SMS

Từ kinh nghiệm làm việc với các tài liệu rất bí mật trong các lĩnh vực dịch thuật tài liệu kỹ thuật, dịch tài liệu y tếdịch thuật tài liệu pháp lý, chúng tôi hiểu rằng bảo mật là điều đặc biệt quan trọng khi cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch và các dịch vụ ngôn ngữ khác cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi đã xây dựng và tuân thủ chặt chẽ chính sách về bảo mật thông tin và dữ liệu. Tất cả các nhân viên và cộng tác viên của chúng tôi đều ký Thỏa thuận Không tiết lộ Thông tin (NDA – Non-disclosure Agreement) trước khi gia nhập công ty.

Bảo mật ngay từ khâu báo giá

Ngay từ khâu yêu cầu báo giá dịch thuật, tất cả các dữ liệu bạn gửi cho chúng tôi – thông qua hệ thống email hoặc server website này – đều được mã hóa bảo mật và tuyệt đối an toàn. Mỗi yêu cầu báo giá được phân công cho một người Quản lý dự án phụ trách, và chỉ duy nhất người này có thể tiếp cận với dữ liệu của bạn. Tất nhiên, người Quản lý dự án này cũng bị ràng buộc bởi Thỏa thuận NDA – ở mức độ cao nhất.

Bảo mật khi thực hiện hợp đồng

Chúng tôi cam kết giữ bảo mật tuyệt đối cho các dữ liệu gốc và bản dịch, không tiết lộ cho bên thứ ba nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng. Đây luôn luôn là một điều khoản trong tất cả các hợp đồng dịch thuật của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ ký một Thỏa thuận NDA với những điều khoản chi tiết và chặt chẽ áp dụng cho riêng đơn hàng đó, nếu khách hàng yêu cầu.

Hệ thống quản trị thông tin của chúng tôi chỉ cho phép quyền truy cập vào dữ liệu dự án, ở những cấp độ khác nhau, cho riêng những nhân viên và cộng tác viên được duyệt tham gia dự án đó, trong khoảng thời gian nhất định. Việc dịch thuật được thực hiện trực tiếp trên hệ thống Trados của chúng tôi, với tính năng không cho phép sao chép về máy tính cá nhân của thành viên dự án.

Bảo mật sau khi kết thúc dự án

Quyền truy cập vào dữ liệu dự án sẽ tự động chấm dứt khi kết thúc dự án, trừ khi được duyệt mở lại – trong những trường hợp đặc biệt – bởi ít nhất hai thành viên Ban Giám Đốc. Tùy theo thỏa thuận NDA cho từng dự án, khách hàng cũng có quyền yêu cầu xóa tất cả các dữ liệu sau khi kết thúc dự án.

Dữ liệu ở dạng bản cứng

Chúng tôi hạn chế tối đa việc in ấn, xử lý và lưu trữ dữ liệu ở dạng bản cứng (file giấy). Tất cả các dữ liệu ở dạng bản cứng có phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đều sẽ được scan và lưu trữ điện tử trên hệ thống của chúng tôi, và các dữ liệu bằng giấy sẽ được tiêu hủy trong thời gian nhất định sau khi kết thúc dự án.

Đừng bao giờ bỏ qua vấn đề bảo mật

Khi bắt đầu một dự án dịch thuật, các vấn đề bảo mật thường bị bỏ qua bởi cả khách hàng lẫn nhà cung cấp dịch vụ. Trong khi đó, nó lại rất quan trọng: thông tin chính là tài sản và là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.  Vì thế, ngoài việc tìm kiếm một đơn vị có thể dịch chính xác, điều quan trọng không kém là bạn chọn một công ty dịch thuật có thể cung cấp cho bạn sự bảo vệ vững chắc liên quan đến bảo mật. Dịch Thuật SMS tự hào là một trong số ít công ty dịch thuật tại Việt Nam thực hiện chính sách bảo mật toàn diện và nghiêm túc nhất.