Dịch tài liệu huấn luyện quản lý rừng sang tiếng Campuchia cho ASSIST


Dịch thuật tiếng Campuchia: bộ tài liệu quản lý rừng FSC FM

Giới thiệu về ASSIST

Asia Society for Social Improvement and Sustainable Transformation (ASSIST) là một tổ chức phi chính phủ quốc tế tập trung vào xây dựng năng lực. Nó tìm cách thúc đẩy hoạt động bền vững để giải quyết các vấn đề xã hội trong thế giới đang phát triển, tập trung vào châu Á và châu Phi.

Dịch thuật tiếng Campuchia: bộ tài liệu quản lý rừng FSC FM

Dịch thuật tiếng Campuchia: bộ tài liệu quản lý rừng FSC FM cho ASSIST

ASSIST tự hào trong cách tiếp cận quá trình theo định hướng của mình để xây dựng năng lực hướng tới cải thiện xã hội và chuyển đổi bền vững. Mục tiêu của nó là để trao quyền cho các nhóm mục tiêu của mình để làm cho họ kiên cường với những thách thức xã hội, kinh tế và môi trường. ASSIST hiện đang có trụ sở tại thành phố Makati, Philippines, nhưng cũng có các hoạt động ở Ấn Độ và Việt Nam và quản lý dự án tại hơn 10 quốc gia.

Chứng chỉ quản lý rừng FSC FM

Kể từ sau tuyên bố của Hội nghị thượng đỉnh về trái đất Rio de Janeiro tháng 6 năm 1992, phát triển bền vững đã trở thành một trong những điều được loài người quan tâm nhiều nhất. Trong bối cảnh đó lâm nghiệp cũng coi quản lý rừng bền vững là cách thể hiện trách nhiệm của các thế hệ hiện tại, trong khi thỏa mãn các nhu cầu của mình, không tạo ra tác động tiêu cực nào đối với nhu cầu về các loại sản phẩm từ rừng của các thế hệ tương lai.

Vào năm 1993 tại Toronto Canada, Hội đồng quản trị rừng FSC, một tổ chức phi chính phủ quốc tế thúc đẩy quản lý rừng bền vững ở cấp độ chuyên nghiệp cao, được thành lập là một trong những sự hưởng ứng sinh động và cam kết thiết thực nhất chương trình phát triển bền vững toàn cầu trong lĩnh vực lâm nghiệp. Tính đến ngày 29 tháng 5 năm 2015, trên toàn thế giới, đã có trên 185 triệu ha rừng được chứng chỉ FSC FM (chiếm khoảng trên 9% tổng diện tích rừng sản xuất toàn cầu) và trên 29 ngàn doanh nghiệp được chứng chỉ FSC CoC (chiếm khoảng trên 60% tổng số chứng chỉ CoC toàn cầu).

Cuốn hướng dẫn thực tế quản lý rừng bền vững theo Bộ tiêu chuẩn FSC FM là tổng kết những kinh nghiệm thực tế từ các chủ rừng Việt Nam đã được chứng chỉ FSC FM, nhằm giúp cho các chủ rừng, muốn quản lý rừng của mình theo Bộ tiêu chuẩn này để được chứng chỉ, những định hướng, những kế hoạch, và hành động phù hợp nhất trên hành trình đạt tới mục đích của mình.

Dịch tài liệu hướng dẫn quản lý rừng FSC FM sang tiếng Campuchia

Trong chương trình phổ biến FSC FM tại Campuchia, Dịch Thuật SMS đã hỗ trợ ASSIST dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Campuchia toàn bộ tài liệu này. Dự án dịch thuật này được thực hiện bởi các biên dịch viên tiếng Campuchia (Khmer) có chuyên môn và kinh nghiệm dịch thuật trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhằm đảm bảo tính chuẩn xác vốn là đòi hỏi hàng đầu của ASSIST. Thành công của dự án này một lần nữa khẳng định thế mạnh của Dịch Thuật SMS ở dịch vụ dịch thuật tiếng Campuchia.

Xem các dịch vụ có liên quan: