Dịch tài liệu huấn luyện bán hàng tiếng Indonesia cho OTG


Dịch thuật tiếng Indonesia sang tiếng Việt cho OTG Indonesia

Dịch thuật tiếng Indonesia sang tiếng Việt cho OTG Indonesia

Dịch thuật tiếng Indonesia sang tiếng Việt cho OTG Indonesia

One Team Global (OTG) là một tập đoàn toàn cầu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe, với sản phẩm chống lão hóa nổi bật Nu Skin. Với đặc thù mô hình kinh doanh theo mạng (network marketing), OTG đặt ưu tiên hàng đầu lên việc đào tạo đội ngũ nhà phân phối trên quy mô toàn cầu. Năm 2016, OTG đã tiến hành thúc đẩy việc tuyển mộ và huấn luyện nhân viên kinh doanh tại Việt Nam.

Với mối quan hệ đối tác lâu dài và kinh nghiệm dày dặn trong việc địa phương hóa các giáo trình huấn luyện bán hàng, tháng 1/2016, Dịch Thuật SMS đã giúp OTG Indonesia chuyển ngữ toàn bộ tài liệu huấn luyện bán hàng từ tiếng Indonesia sang tiếng Việt một cách nhanh chóng và thành công. Dự án này thêm một lần nữa khẳng định năng lực cung ứng của Dịch Thuật SMS ở dịch vụ dịch thuật tiếng Indonesia sang tiếng Việtdịch tiếng Việt – Bahasa Indonesia.

Xem các dịch vụ có liên quan: