TIN TUYỂN DỤNG


TUYỂN DỤNG FULL-TIME (những vị trí đang trống)

Không tìm thấy bài viết nào.

TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN (luôn luôn tuyển dụng)

Dịch Thuật SMS là công ty dịch thuật chuyên nghiệp, chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật, phiên dịch, thông dịch, dịch công chứng, dịch phim, lồng tiếng, chèn phụ đề đa ngôn ngữ. Truy cập website của chúng tôi tại https://www.dichthuatsms.com/ để tìm hiểu thêm. SMS Translation - a professional HCMC-based translation company providing Vietnamese translation, localization, and interpretation services. Our languages include Vietnamese, English, Chinese, Japanese, Korean, French, German, Russian, Khmer, Thai, Lao, Burmese and much more. Visit our website at https://www.dichthuatsms.com/ for more information.

TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN DỊCH THUẬT

Công ty Dịch Thuật SMS có nhu cầu THƯỜNG XUYÊN tuyển dụng cộng tác viên cho các vị trí: biên dịch/ phiên dịch/ hiệu đính/ thu âm – lồng tiếng/ dịch phim/ chèn phụ đề. Tìm hiểu về nhà tuyển ...
Tuyển cộng tác viên thiết kế dàn trang - Dịch Thuật SMS

TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN THIẾT KẾ DÀN TRANG

Công ty Dịch Thuật SMS (dichthuatsms.com), cần tìm cộng tác viên thiết kế dàn trang, hợp tác lâu dài. Công việc chủ yếu là dàn trang cho brochure / catalogue / nhãn sản phẩm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau ...