Cách dịch từ viết tắt trong tiếng Anh


Dịch từ viết tắt là một khía cạnh quan trọng trong dịch thuật, và chúng ta cần hiểu và biết cách xử lý chúng để giữ được tính thống nhất trong nội dung.

Để đảm bảo việc đọc bài dịch trôi chảy, chúng ta phải biết cách dịch các từ viết tắt và khi nào cần phải dịch chúng.

Cách dịch từ viết tắt trong tiếng Anh - Dịch Thuật SMS

Cách dịch từ viết tắt trong tiếng Anh – Dịch Thuật SMS

Chúng ta hãy tìm hiểu kỹ hơn việc dịch từ viết tắt trong tiếng Anh, với một số ví dụ dễ hiểu. Trong lúc dịch chúng ta gặp phải một từ viết tắt và nó không có định nghĩa hay giải thích đi kèm, chuyện đó là bình thường bởi hầu hết mọi người đều dễ dàng nhận ra chúng – như là UN, UFO hoặc tương tự như vậy. Tuy nhiên, có lúc chúng ta sẽ gặp phải một từ viết tắt không quen thuộc với chúng ta: khi điều này xảy ra, bước đầu tiên của chúng ta là tìm kiếm định nghĩa của nó trong bối cảnh của văn bản. Nếu không tìm được, vẫn còn những kênh khác mà chúng ta có thể sử dụng.

Các website tham khảo từ viết tắt hữu ích

www.acronymfinder.com là một trang web rất hữu ích nếu bạn đang tìm từ viết tắt trong khi dịch tài liệu tiếng Anh, và với từ viết tắt khi dịch thuật Tiếng Tây Ban Nha hãy thử www.siglas.com.es. Một khi bạn biết được nó viết tắt cho từ gì, bước tiếp theo là tìm ra cách dịch chính thức. Ví dụ, trong tiếng Anh, UFO là viết tắt của Unidentified Flying Object (Vật thể bay không xác định) và từ này tương ứng với từ viết tắt Tiếng Tây Ban Nha OVNI sẽ là Objeto Volador No Identificado. WHO – World Health Organization (Tổ chức Y tế Thế giới) trong Tiếng Tây Ban Nha là OMS, viết tắt của Organizacion Mundial de la salud; và UN – United Nations (Liên Hiệp Quốc) – trong tiếng Tây Ban Nha là ONU, nghĩa là Organizacion de las naciones unidas

Hai phương án cho dịch từ viết tắt

Đôi khi không chỉ có một ý dịch cho các từ viết tắt trong một văn bản, nếu điều này xảy ra, bạn có hai phương án. Ý nghĩa của từ viết tắt có thể được dịch ra, với lời giải thích về nguồn gốc của từ. Để làm điều này bạn phải cung cấp cho người đọc nguồn tham khảo, và nếu nó xuất hiện trong văn bản một lần nữa, thì không cần phải giải thích lại. Phương án thứ hai được dùng khi bạn chọn không sử dụng các từ viết tắt có trong ngôn ngữ ban đầu: như vậy, bạn tạo ra một từ viết tắt dựa theo định nghĩa của ngôn ngữ được dịch thành. Hãy nhớ rằng, phương án này chỉ được dùng khi bạn chắc chắn từ viết tắt đó không có một bản dịch chính thức nào cả.

Khách hàng: Tài nguyên lớn nhất của bạn

Nói chung, tài nguyên lớn nhất một người biên dịch có là các công ty và cá nhân có nhu cầu dịch thuật, dù là dịch thuật văn bản hay dịch thuật video nói tiếng Anh. Nếu khách hàng có một từ viết tắt muốn được sử dụng trong bài dịch, thì nên thông báo cho người dịch ngay khi bắt đầu dự án. Bây giờ, người dịch có tất cả câu trả lời họ cần, do đó sẽ tiết kiệm thời gian và tăng sự nhất quán trong bài dịch.

Làm việc cùng khách hàng giúp đảm bảo độ chính xác khi dịch từ viết tắt, điều đó sẽ làm cho công việc của người dịch dễ dàng hơn nhiều; và dĩ nhiên sự hiểu biết của người đọc cũng được cải thiện đáng kể.

Bạn có nhu cầu dịch tiếng Anh? Dịch Thuật SMS là công ty dịch thuật chuyên nghiệp với các dịch vụ đa dạng và chuyên biệt như dịch hợp đồng tiếng Anh, dịch thuật trang web, làm phụ đề tiếng Anh cho video clip, dịch văn bản kỹ thuật, v.v. Gọi 0934.436.040 để trao đổi ngay về nhu cầu của bạn, hoặc bấm nút bên dưới để gửi tài liệu và nhận báo giá trong vòng 10 phút.

GỬI TÀI LIỆU ONLINE & BÁO GIÁ NHANH