Giọng mẫu lồng tiếng, thu âm, thuyết minh đa ngôn ngữ


Dịch vụ thu âm video / lồng tiếng video đa ngôn ngữ là dịch vụ nổi bật của chúng tôi. Vui lòng chọn ngôn ngữ bạn muốn tìm kiếm để nghe mẫu giọng lồng tiếng / thu âm bằng ngôn ngữ đó.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật nội dung video tiếng Anh và lồng tiếng Anh cho video tiếng Việt. Dưới đây là các giọng thuyết minh / lồng tiếng Anh bản xứ của chúng tôi.


Dịch Thuật SMS cung cấp dịch vụ dịch thuật video nói tiếng Hoa, làm phụ đề và lồng tiếng Hoa cho video tiếng Việt. Dưới đây là các giọng thuyết minh tiếng Trung (tiếng Hoa) bản xứ của chúng tôi.


Dịch Thuật SMS cung cấp dịch vụ dịch thuật video tiếng Tây Ban Nha và lồng tiếng Tây Ban Nha cho video tiếng Việt. Dưới đây là các giọng thuyết minh tiếng Tây Ban Nha bản xứ của chúng tôi.

Giọng nữ lồng tiếng Tây Ban Nha bản xứ, mã: SFC

Giọng nam lồng tiếng Tây Ban Nha bản xứ, mã: Jean

 

Dịch Thuật SMS cung cấp dịch vụ dịch thuật video tiếng Lào, làm phụ đề và lồng tiếng Lào cho video tiếng Việt. Dưới đây là các giọng thuyết minh tiếng Lào bản xứ của chúng tôi.

Giọng nam lồng tiếng Lào bản xứ, mã: Jay

Giọng nữ lồng tiếng Lào bản xứ, mã: Lamphay

Dịch Thuật SMS cung cấp dịch vụ dịch thuật video tiếng Khmer (Campuchia), làm phụ đề tiếng Khmer và lồng tiếng Khmer (Campuchia) cho video tiếng Việt. Dưới đây là các giọng thuyết minh tiếng Campuchia (Khmer) bản xứ của chúng tôi.

Giọng nam lồng tiếng Campuchia bản xứ, mã: Nan

Giọng nam lồng tiếng Campuchia bản xứ, mã: Panha

Giọng nữ lồng tiếng Campuchia bản xứ, mã: Chakriya