Bản dịch Báo cáo tài chính tiếng Anh


Xin giới thiệu mẫu Bản dịch Báo cáo tài chính tiếng Anh được dịch bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS.

Dịch Thuật SMS có kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực dịch thuật tiếng Anh cho báo cáo tài chính (financial statement), báo cáo kiểm toán (audit report), báo cáo thuế (tax return), hợp đồng tín dụng (credit facility agreement), báo cáo thẩm định giá (valuation report)…

Chúng tôi nhận dịch từ Anh sang Việt và dịch sang tiếng Anh cho tất cả các văn bản chuyên ngành tài chính – đầu tư – kế toán – kiểm toán.

Vì sao nên thuê chúng tôi dịch BCTC tiếng Anh của công ty bạn?

Bản dịch Báo cáo tài chính tiếng Anh của chúng tôi đảm bảo sử dụng thuật ngữ chính xác, có sự tham khảo và đối chiếu theo các Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS).

Người dịch thuật BCTC của chúng tôi không đơn thuần là cử nhân Anh ngữ, họ là các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, có ít nhất bằng đại học về tài chính – kế toán – ngân hàng, có kinh nghiệm nhiều năm làm việc cho các ngân hàng và công ty kiểm toán nước ngoài, thường xuyên cập nhật các chuẩn mực và quy định pháp luật trong lĩnh vực trình bày báo cáo tài chính.

Cần báo giá dịch báo cáo tài chính sang tiếng Anh?

  • gọi ngay 0934 436 040 (có hỗ trợ Zalo/Viber/Whatsapp/Wechat)
  • hoặc gửi tài liệu cần dịch đến email: baogia@dichthuatsms.com
  • hoặc bấm vào nút bên dưới để gửi yêu cầu báo giá trực tuyến.
YÊU CẦU BÁO GIÁ

Bản dịch Báo cáo tài chính tiếng Anh

Kéo xuống để xem mẫu Bản dịch Báo cáo tài chính tiếng Anh (financial report) được dịch bởi đội ngũ Dịch Thuật SMS từ bản gốc tiếng Việt theo mẫu của Bộ Tài chính. Mẫu bản dịch này bao gồm đầy đủ các thành phần của một bộ BCTC bằng tiếng Anh, gồm:

  • Báo cáo của Ban Giám đốc (Statement by management)
  • Báo cáo kiểm toán độc lập (Auditor’s report)
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán (Audited financial statements), gồm: Bảng cân đối kế toán (Balance sheet), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Income statement), Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow statement), Bản Thuyết minh báo cáo tài chính (Notes to the financial statements)
Mẫu Bản dịch Báo cáo tài chính được dịch sang tiếng Anh

 

Cần dịch BCTC sang các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh?

Chúng tôi có thể dịch báo cáo tài chính tiếng Trung, dịch báo cáo tài chính tiếng Nhật, dịch thuật báo cáo tài chính tiếng Hàn, dịch báo cáo tài chính tiếng Tây Ban Nha, dịch thuật báo cáo tài chính tiếng Pháp và hơn 20 ngôn ngữ khác.

 

  • gọi ngay 0934 436 040 (có hỗ trợ Zalo/Viber/Whatsapp/Wechat)
  • hoặc bấm vào nút bên dưới để gửi yêu cầu báo giá trực tuyến:
YÊU CẦU BÁO GIÁ

 

ĐỪNG BỎ LỠ! Khám phá Kho bản dịch mẫu đồ sộ với hơn 1.000 bản dịch mẫu chất lượng cao của chúng tôi.

 

Chấm điểm